Adwokat Trzebiatów Gryfice Szczecin

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i na rzecz przedsiębiorców, podmiotów publicznych i samorządowych. Pomoc prawną świadczymy w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto zastępujemy naszych Klientów przed wszystkimi organami administracji, wszystkich szczebli. Służymy również radą osobom i podmiotom, które samodzielnie chcą występować we wszelkich postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa.

Osobom fizycznym pomagamy w szczególności w sprawach rodzinnych, sprawach z prawa pracy, sprawach karnych, odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Oferujemy kompleksową usługę prawną w zakresie różnego rodzaju zdarzeń losowych i z zakresu życia osobistego (wypadek, rozwód, śmierć osoby najbliższej, rozstanie i rozliczenie majątku nabytego w trakcie związku nieformalnego, egzekucja długu małżonka).

Przedsiębiorcom pomagamy sporządzać i weryfikować umowy, egzekwować należności i świadczenia, prowadzimy dla nich negocjacje z przyszłymi bądź aktualnymi kontrahentami. Pomagamy uzyskać zezwolenia i licencje oraz pomagamy w toku kontroli przeprowadzanych przez różne organy.

W sprawach tego wymagających współpracujemy z kancelarią notarialną, kancelarią radców prawnych, biurem rachunkowym i tłumaczami przysięgłymi oraz kancelariami adwokackimi i radcowskimi w innych miastach.

Doradzamy w języku angielskim.

prawo

Adwokat Ziemak-Lis
Adwokatura Polska

Adwokat Joanna Ziemak - Lis ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2004 roku. Egzamin mgr złożyła z procedury cywilnej.

Joanna Ziemak-Lis, Adwokat

Posiadamy długą praktykę w obsłudze prawnej instytucji publicznych, w tym podmiotów prowadzących działalności w zakresie dystrybucji środków unijnych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych.

Współpracujemy z syndykami upadłości, reprezentujemy upadłych i inne podmioty – uczestników postępowania upadłościowego.

Mamy duże doświadczenie w prawie oświatowym, w kwestiach awansów zawodowych nauczycieli, stosunku pracy nauczycieli. Bronimy w sprawach dyscyplinarnych.

Braliśmy udział w postępowaniach związanych z odzyskiwaniem mienia przez kościoły i związki wyznaniowe.

Świadczymy pomoc stowarzyszeniom i fundacjom.

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa dla firm szkoleniowych.

Adwokat Joanna Ziemak - Lis początkowo została wspólnikiem w kancelarii, w której wcześniej uczyła się zawodu. Następnie występowała pod marką INTER PARES, która to marka zrzeszała kilku pracujących wspólnie adwokatów.

Praktykę w kancelarii rozpoczęła już na studiach. W 2005 r. podjęła pracę w kancelarii adwokackiej, w której została wspólnikiem po uzyskaniu tytułu zawodowego adwokata. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką ściśle współpracując z innymi adwokatami i z kancelarią radców prawnych.

W latach 2004-2007 odbyła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, gdzie pod patronatem sędziów i prokuratorów z okręgu szczecińskiego uzyskała szeroką wiedzę i praktykę z wielu dziedzin prawa. W 2007 roku złożyła państwowy egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym.

Tytuł zawodowy adwokata uzyskała w 2008 roku.

W trakcie edukacji i praktyki zawodowej uzyskała szeroką wiedzę i różnorodne doświadczenie, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, rzeczowego, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa administracyjnego, karnego i rodzinnego.

Wybrana droga zawodowa pozwoliła jej uzyskać wiedzę na temat wielu aspektów funkcjonowania instytucji publicznych, sądów, prokuratur oraz odmienne od innych adwokatów i radców prawnych spojrzenie na postępowanie sądowe i prokuratorskie, a także na specyfikę pracy tych organów oraz potrzeby klienta.

Od wielu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego (gminy) i instytucjami im podległymi.

Zapalona cyklistka i sportsmenka, wypróbowała wiele dyscyplin w tym tenis, sztuki walki i żeglarstwo by powrócić do kolarstwa. Wolne chwile spędza na rowerze, nartach lub z aparatem fotograficznym w ręku. Jej pasję stanowią języki obce.

Biegle włada językiem angielskim.

Językami niemieckim, francuskim i włoskim – w stopniu komunikatywnym.

Zna podstawy języków rosyjskiego i japońskiego.

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie treści następującej:
„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”.
art. 5 ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 615)

Masz sprawę, która potrzebuje pomocy prawnika?

Dostarcz nam fakty, a my zajmiemy się resztą.
Zakres usług

Reprezentowanie przed sądami

Mamy uprawnienia do obrony osób oskarżonych i reprezentowania wszystkich podmiotów przed sądami, władzami, urzędami i organami wszystkich instancji i szczebli.

Oskarżyciele
posiłkowi

Reprezentujemy i pomagamy w obronie praw osobom pokrzywdzonym w postępowaniach karnych

Sprawy odszkodowawcze

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Prowadzenie
szkoleń

Prowadzimy szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa dla instytucji publicznych i firm prywatnych, w tym zakresie współpracuje z firmami organizującymi szkolenia i konferencje.


Podmioty współpracujące

Radcy prawni
Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Notarialna
Doradztwo
Kontakt
OWOCOWA 4B/2A
70-213 SZCZECIN
TEL. +48 693 139 337

MBANK 14 1140 2004 0000 3102 7419 7334
NIP 8522353747, REGON 320626884

ADWOKAT@ZIEMAK-LIS.PL
WWW.ZIEMAK-LIS.PL